Lokale Omroep Echt - Susteren

Voorkom inbraak

‘Niet wachten tot het jou overkomt.’, stelt de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken.

inbraak
© NIPW

De stichting trekt uit eigen onderzoek de conclusie dat veel slachtoffers van huisinbraak veel eerder maatregelen zouden hebben genomen om hun huis beter te beveiligen, als ze vooraf hadden geweten wat de impact zou zijn.

De gevolgen voor hun persoon van een inbraak, of poging daartoe, hadden zij zwaar onderschat. Vaak daalde het gevoel van privacy en veiligheid in eigen huis flink, en vierde de emotionele roep om, vaak loodzware, vergelding hoogtij.

De stichting Nationale Inbraakpreventie Weken (NIPW) is een publiek-private samenwerking, met als doel woningbezitters bewuster te maken van het nut van goede inbraakpreventie. ‘Een inbraak kun je nooit helemaal uitsluiten, maar je kunt wel, door zelf de juiste preventieve maatregelen te treffen, de kans erop zo klein mogelijk maken.’

De stichting voert tweemaal per jaar campagne, in mei en november, en heeft een InbraakPreventieCheck ontwikkeld waar getest kan worden hoe inbraakveilig een huis is.