Lokale Omroep Echt - Susteren

Twee kruisen gerestaureerd

Stichting Kruisen en Kapellen in Echt heeft onlangs twee kruisen gerestaureerd.

© Stichting Kruisen en Kapellen
© Stichting Kruisen en Kapellen
© Stichting Kruisen en Kapellen
© Stichting Kruisen en Kapellen

Het gaat om de kruisen aan de Berkelaarsweg/ Slagmolen (links) en aan de Narcissenstraat/Wilhelminalaan (rechts).

Het kruis aan de Wilhelminalaan is als hagelkruis opgericht.

Hagelkruisen.

Hagelkruisen werden geplaatst na misoogst door hagel of storm. Ook werd bij deze kruisen gebeden bij grote droogte, ziekte en begrafenis.

Waarschijnlijk werd het onderhavige hagelkruis opgericht nadat de omgeving van Echt in 1703 door enkele, kort op elkaar volgende, zware noodweren werd getroffen en zware hagelbuien de veldgewassen vernielden.

Hagelkruisen werden bij voorkeur op hoge houten palen aangebracht, zoals nog aanwezig in verschillende dorpen in Gelderland, waar kruisen zijn aangebracht op palen met een hoogte van 15-20m.

Tijdens de jaarlijkse Kruisdagen bracht men bij een hagelkruis brood- of roggeoffers aan de armen en trok men, drie dagen voor Hemelvaart, biddend door de velden voor een goede oogst. In de litanie van de Kruisdagen staat onder meer: ‘Dat wij bespaard mogen blijven voor bliksem en noodweer, voor de gesel der aardbeving.’

Dit gerestaureerde hagelkruis.

© Stichting Kruisen en Kapellen
© Stichting Kruisen en Kapellen

Wordt reeds aangegeven op een boenderkaart van 1715 (‘boender’ is een oude vlaktemaat).

Het staat dan aan de kruising van de ‘wegh naer’t Hengen’ en de ‘Heyrwegh’, de huidige kruising van de Wilhelminalaan en de Narcissenstraat, waar het tot 1970 heeft gestaan.

In 1970 werd pastoor H.J. Houben, van de Pius X parochie, in kennis gesteld van het voornemen van de gemeente Echt het kruis te verplaatsen, dat inmiddels enigszins beschadigd was geraakt tijdens woningbouw.

In overleg met de parochie werd het kruis een tiental meters verplaatst en staat het nu in het plantsoentje aan de Narcissenstraat-Wilhelminalaan.

Stichting Kruisen en Kapellen in Echt.

Al voor de oprichting van de Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg, was er in Echt in 1933 een ‘Comité voor het kruis langs den Openbaren weg’ opgericht. Initiatiefnemer was de abt van Lilbosch, Dom Augustinus Giesberts.

In naam van het comité vroeg deze vergunning voor het oprichten van een kruis nabij de Roterweg te Slek en voor het oprichten van een Calvariegroep aan Pepinusbrug te Lilbosch.

Uit dit Comité is de “Werkgroep Kruisen en Kapellen” tot stand gekomen op 9 februari 1979.

In 1980 werd deze werkgroep omgevormd tot een stichting onder de naam: ‘Stichting tot behoud en beheer van Kapellen en Wegkruisen in het land van Echt‘.

De Stichting heeft als doelstelling: ‘het bevorderen en verzekeren van de instandhouding van huidige en toekomstige kapellen en wegkruisen te Echt in overleg met de eigenaren der kruisen of kapellen de bestaande stichtingen, buurtschappen en personen op wie deze taak van oudsher rust.’