Lokale Omroep Echt - Susteren

Fietsen, geologie en het Meer van Putbroek

Op zaterdag 4 juni 2016 is er een fiets-excursie door het Kranenbroek, Marissen, Esbroek en Putbroek; geologische verkenningen rond het Meer van Putbroek.

© Frans Schreurs
© Frans Schreurs

Zo’n 35 km fietsen in een gebied dat tussen de 400.000 en 15.000 jaar geleden gevormd is aan de voet, en ten westen van, de steilrand langs de Annendaalder weg en de Echterbosbaan.

Onder leiding van Benoît Locht

De tocht start op parkeerplaats Kranenbroek om 14.00 uur; einde rond 17.00 uur.

De kosten voor niet-leden bedragen € 3.

De geologie van het gebied.

In het Holsteniën (± 400.000 jaar geleden) heeft de Maas zich sterk in het landschap ingeschuurd, waardoor in het oosten een valleiwand van wel 30 tot 40 m ontstond.

In de loop van duizenden jaren hierna, verplaatste de Maas zich steeds verder naar het westen.

Het liet aan de voet van het hogere terras (van Koningsbosch) een breed litteken achter, in de vorm een uitgestrekte watervlakte van Posterholt tot Nieuwstadt: het Meer van Putboek, dat sindsdien verland is.

Tot in de 19e eeuw was het echter nog steeds zichtbaar in de vorm van een keten van moerasgebieden: Esbroek, Putbroek, Hazelaarsbroek, Schalbruch en Isenbruch.

Rond 1900 legden grote ontginningsprojecten (door o.a. Dominicus van Ophoven en de paters van Lilbosch) het moeras droog, om er landbouwgrond van de maken.

Aan de westzijde van het (voormalige) meer van Putbroek ligt het Kranenbroek e.o.: een gebied dat gekenmerkt wordt door een onrustig reliëf en zijn oorsprong vindt in de periode na de laatste IJstijd, zo’n 12.000 jaar geleden.

Tijdens die ijstijd waaiden er hevige en langdurige poolstormen, die de Maaszanden opstuifden en een uitgestrekt rivierduinengebied creëerden, dat zich uitstrekt van Noord Limburg (de Hamert), via Midden Limburg (Beegder heide, Lommerbergen, Melicker heide), tot in het Echter landschap.

Het Kranenbroek e.o. vormt het uiterste zuiden van dit rivierduinengebied.

In het begin van de 20e eeuw zijn veel van de duinen in het gebied bebost met dennen die voor de mijnindustrie bestemd waren (mijnhout).