Lokale Omroep Echt - Susteren

Afschaffing toetsen voor kleuters

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, om schooltoetsen voor kleuters af te schaffen.

Het past tegenwoordig niet meer bij de ontwikkeling van kleuters om met schoolse toetsen te meten hoe ze ervoor staan. Kleuters ontwikkelen zich spelenderwijs en in sprongen.

Kleuters leren elke dag iets nieuws: kleuren, tekenen, motorieke ontwikkeling, maar ook het leggen van sociaal contact en het maken van vriendjes hoort daarbij. Voor leraren is het belangrijk om die ontwikkeling te kunnen volgen.

De kleutertoetsen waren al niet verplicht, maar worden nu vanaf 2021 helemaal uit de leerlingvolgsystemen gehaald.