Lokale Omroep Echt - Susteren

Bewonersavond over nieuwe bestemming klooster Koningsbosch

Het grote kloostergebouw in Koningsbosch krijgt een nieuwe bestemming. Ontwikkelingsbedrijf Gelasius en het college van B&W van de gemeente Echt-Susteren hebben overeenstemming bereikt over de intentie om het klooster en ook de lokale gemeenschap nieuw leven in te blazen.

© Havang(nl)
© Havang(nl)

De gemeente vertelt je maandag 28 december om 19.00 uur meer over de plannen op de informatieavond in het klooster zelf.

Het plan dat nu voorligt is een herontwikkeling van klooster Koningsbosch in een hotel met 85 kamers, een restaurant en wellnessvoorzieningen, zoals een zwembad en andere ontspanningsmogelijkheden.

In de grote tuin rondom het pand komen ongeveer 45 woningen die duurzaam en levensloopbestendig gebouwd worden en als koop- en huurwoningen worden aangeboden.

Projectontwikkelaar Saïd Bouharrou (Gelasius) wil graag de buurtbewoners op tijd betrekken bij het proces. “Veel voorzieningen zijn de afgelopen jaren verdwenen uit Koningsbosch. We willen waar mogelijk graag aansluiten bij de behoeftes in het dorp zelf. Zo kunnen we bijvoorbeeld ruimte scheppen voor een buurtsuper en ontmoetingsplek voor omwonenden. Ook zal een groot deel van het complex toegankelijk blijven voor dorpsbewoners.”

Ook de gemeente benadrukt de kansen die de herontwikkeling van klooster Koningsbosch met zich meebrengt. Wethouders Jac Dijcks en Jos Wackers: “Onze gemeente ligt heel gunstig om meer toeristen en nieuwkomers uit Duitsland en België aan te trekken. De ambities zijn groot maar Koningsbosch mag ook een nieuwe impuls krijgen. We verwachten dat dit project lokaal zorgt voor meer werkgelegenheid en dat de leefbaarheid in het dorp verder versterkt zal worden.”

Het college van burgemeester en wethouders heeft wel enkele aanvullende voorwaarden gesteld aan de herontwikkeling zoals eerst starten met de herbouw van het klooster zelf en respectvolle omgang met het monumentale karakter daarvan, maar ook de noodzaak om investeerders bij het project te betrekken om de haalbaarheid te garanderen. Tijdens de bewonersavond worden de plannen verder toegelicht door de projectontwikkelaar. Namens het college van B&W zijn de wethouders Dijcks en Wackers aanwezig.

Heb je vooraf al vragen of ideeën? Mail die dan naar communicatie@koningsbosch.eu of doe ze schriftelijk in de brievenbus van het klooster aan de Kerkstraat 119 in Koningsbosch.


Lees ook:

Leegstaand klooster Koningsbosch wordt mogelijk hotel