Lokale Omroep Echt - Susteren

Borstkankermiddel Ribociclib in basispakket

Sinds 1 mei wordt het middel ribociclib voor de behandeling van borstkanker vergoed uit het basispakket.

Foto: stevepb/Pixabay

De afspraak die minister Bruno Bruins (Medische Zorg) met de leverancier heeft gemaakt, bestaat uit een vertrouwelijke korting die oploopt naarmate de uitgaven toenemen. De afspraken gelden tot en met 2020.

Bruno Bruins: “De succesvolle uitkomst van de onderhandelingen is goed nieuws. Ten eerste voor de patiënten, die nu toegang krijgen tot een nieuw middel tegen deze vreselijke ziekte. Ten tweede voor alle verzekerden. Door deze onderhandelingen vallen de kosten van dit middel fors lager uit.”

Ribociclib kan worden ingezet als startbehandeling van borstkanker. In de afspraken is ook rekening gehouden met de inzet van ribociclib als vervolgbehandeling die naar verwachting volgend jaar beschikbaar komt.

Ribociclib is het tweede middel in een nieuwe therapeutische klasse. In december 2017 oordeelde het Zorginstituut Nederland dat de werkzaamheid van ribociclib gelijk is aan die van palbociclib, waarover eerder onderhandeld is. Dat middel is per 1 augustus 2017 toegelaten tot het basispakket.