Lokale Omroep Echt - Susteren

Grensmaas sluit compromis over toegankelijkheid dijken Visserweert

Op verzoek van de inwoners van Visserweert heeft Consortium Grensmaas met succes bemiddeld in een meningsverschil over de toegankelijkheid van de dijken rond het dorp.

In Visserweert was verdeeldheid ontstaan over het besluit om zowel de dijken aan de west- als de oostzijde van het dorp grotendeels af te sluiten met een groot aantal hekken en poortjes. Dat besluit was in overleg met de dorpsraad genomen.

Tijdens een bijeenkomst met inwoners is een compromis uit de bus gekomen. De dijken aan de oostkant van het dorp worden gewoon toegankelijk. De dijken aan de westkant, die deels grenzen aan de achtertuinen van bewoners, blijven grotendeels afgesloten.

Ondertussen nadert het einde van de werkzaamheden in Visserweert snel. De nevengeul is helemaal klaar en de aanleg van de drempel start op korte termijn. Het verwijderen van de werkweg en de geluidswal zijn de laatste klussen die nog gedaan moeten worden in Visserweert en Illikhoven.