Lokale Omroep Echt - Susteren

Dieteren gaat op de schop, inwoners worden ingelicht

De gemeente is gestart met plannen voor de realisatie van twee belangrijke projecten in de kern Dieteren.

Het gaat om het bouwen van woningen op de locatie van de voormalige basisschool en de herinrichting van de Kerkstraat, Zilstraat en Vleutstraat. De gemeente en de stichting Kerncontactgroep Dieteren organiseren een informatiebijeenkomst voor inwoners van Dieteren.

De gemeente vindt het belangrijk deze projecten zoveel mogelijk in samenwerking met de inwoners van Dieteren voor te bereiden en te realiseren. Daarom is op 25 mei een informatiebijeenkomst gepland in gemeenschapshuis de Koppel. Deze bijeenkomst start om 19.00 uur.

Wethouder Wackers opent de bijeenkomst. Aansluitend geeft de projectontwikkelaar toelichting op de bouwplannen over de locatie van de voormalige basisschool. Wethouder Dijcks kondigt tot slot het tweede project aan. De inwoners van Dieteren krijgen informatie over de herinrichting van de Kerkstraat, Zilstraat en Vleutstraat.

© Gemeente Echt-Susteren
© Gemeente Echt-Susteren

De bestaande riolering wordt vervangen door een nieuw vuilwaterriool. Ook wordt een apart riool voor de afvoer van regenwater aangelegd. Het asfalt wordt vernieuwd en de trottoirs worden in een nieuw jasje gestoken. De aanwezige lichtmasten worden vervangen door nieuwe LED-verlichting.

Aan de inwoners van Dieteren wordt gevraagd mee te denken over een nieuwe weginrichting. Denk aan groenvoorzieningen, parkeren, eventuele verkeersremmers en de inrichting van de kruisingsvlakken en inritten. De inbreng van inwoners wordt meegenomen bij het opstellen van het voorontwerp. Zodra dit voorontwerp klaar is, wordt dit met (een selectie van) aanwonenden besproken.

Voor dit project worden overigens voorafgaand aan de informatiebijeenkomst al voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Zoals landmeetkundige werkzaamheden en milieukundige onderzoeken. Hiervoor wordt een groot aantal boringen in het wegdek gedaan.


Meer nieuws over Dieteren