Lokale Omroep Echt - Susteren

Effectieve behandeling tegen urineverlies

Sacrale neuromodulatie blijkt ook op de langere termijn effectief bij ongewenst urineverlies of een overactieve blaas.

Foto: frolicsomepl

Dat is de conclusie van het promotieonderzoek van Dennis Oerlemans, uroloog in het Laurentius Ziekenhuis in Roermond. Oerlemans deed zijn promotieonderzoek in het MUMC en zal op 31 maart promoveren aan de Universiteit Maastricht.

Een overactieve blaas is een vervelend probleem waar veel mensen mee kampen. Mensen die last hebben van een overactieve blaas hebben geen controle meer over hun blaas en voelen vaak de aandrang om te moeten plassen. Dit kan zich tevens uiten in ongewenst urineverlies.

Er zijn verschillende manieren om dit probleem te verhelpen zoals fysiotherapie en medicatie. Als dit niet helpt, is sacrale neuromodulatie een mogelijke vervolgstap. Bij sacrale neuromodulatie worden de sacrale zenuwen, de zenuwen die de functies van de blaas en de darmen regelen, gestimuleerd door middel van lichte elektrische impulsen. Deze impulsen zorgen ervoor dat ongewilde of onjuiste signalen van de zenuwen gecorrigeerd worden.

Wanneer na een testfase blijkt dat deze behandeling aanslaat, kan worden overgegaan op een meer definitieve behandeling waarbij de stimulator onderhuids wordt geplaatst. Oerlemans onderzocht de resultaten van deze behandeling op de langere termijn. Hieruit kwam naar voren dat na een periode van 5 jaar bij maar liefst 70 procent van de gevallen de behandeling nog steeds effectief was.

De mensen die tevens last hadden van ongewenst ontlastingsverlies bleken in veel gevallen ook beter in staat te zijn hun ontlasting op te houden. Mensen die een behandeling wensen voor hun ongewenst urineverlies, kunnen zich via hun huisarts laten doorverwijzen naar de poli urologie.