Lokale Omroep Echt - Susteren

Enorme landelijke personeels tekorten

Ondernemers in het niet-financiële bedrijfsleven ondervinden in toenemende mate belemmeringen als gevolg van een tekort aan arbeidskrachten.

Aan het begin van het 3e kwartaal van dit jaar werd 25 % van de ondernemers hierdoor belemmerd bij hun bedrijfsactiviteiten, in de bouwsector meldde 39 % van de ondernemers personeelstekorten.
Dit melden het CBS, de Kamer van Koophandel, EIB, MKB-Nederland en VNO-NCW op grond van de Conjunctuurenquête Nederland (COEN).

Aan het begin van het 3e kwartaal werd 25 % van de bedrijven in het niet-financiële bedrijfsleven belemmerd bij het uitoefenen van bedrijfsactiviteiten door een tekort aan arbeidskrachten. Het aantal bedrijven dat hiervan melding maakt, is in de afgelopen periode fors gegroeid. Begin 2016 werd een tekort aan arbeidskrachten nog slechts door minder dan 5 % van de bedrijven genoemd als belemmerende factor.

Sindsdien is het aantal bedrijven met personeelstekort onafgebroken gegroeid tot ruim 25 % in het derde kwartaal van dit jaar.