Lokale Omroep Echt - Susteren

Fakkelen door storing in ammoniakfabriek Chemelot

Door een storing in een van de ammoniakfabrieken is momenteel een fakkel boven Chemelot zichtbaar.

Foto: NED2011

Deze fakkel is naar verwachting enkele uren te zien. Dit kan gepaard gaan met licht- en geluidsoverlast.

OCI Nitrogen doet er alles aan om het fakkelen tot een minimum te beperken. Ammoniak is een basisgrondstof voor verschillende fabrieken op Chemelot; het wordt gemaakt van aardgas.

Fakkelinstallaties zijn bedoeld om gassen die niet in een fabriek kunnen worden verwerkt te verbranden. Fakkelen is een voorziening om fabrieken veilig te laten draaien en daarmee wordt voorkomen dat deze gassen in het milieu terechtkomen.

Eventuele klachten kun je melden via de Milieuklachtenlijn van Chemelot: 0800-0223363.