Lokale Omroep Echt - Susteren

Frans Aben Koninklijk onderscheiden voor jarenlang vrijwilligerswerk

Frans Aben uit Hingen verricht al lange tijd vrijwilligerswerk. Donderdag werd hij door burgemeester Jos Hessels benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 

Aben heeft vanaf 2002 diverse (bestuurs-)functies vervuld binnen de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen, waarbij hij zich zowel op euregionaal, provinciaal, regionaal als lokaal niveau heeft ingezet. Decorandus is nog steeds actief voor de LBT en maakt zich verder nog verdienstelijk als coördinator en medewerker van de jurycommissie van de Oud Limburgse Schuttersfederatie (2004-heden) en als lid van de Stichting Klankbordgroep Groot Peij (2004-heden).

In het verleden zette decorandus zich (bestuurlijk) in voor schutterij Wilhelmina Hingen (1990-2013), Schuttersbond Eendracht Born-Echt e.o. (1994-2008) en de Zuid Limburgse Schuttersfederatie (1995-2008). Verder was hij actief als lid van fanfare St. Joseph Peij (1957-1995) en als secretaris van carnavalsvereniging De Aester Sjaelen Uul Peij (1986-1990).

Foto: Frans Kessels/LOES
Foto: Frans Kessels/LOES
Foto: Frans Kessels/LOES