Lokale Omroep Echt - Susteren

Geen legionella meer in de Roer

De afgelopen weken mocht het water uit de Roer niet verneveld worden. Waterschap Limburg had verhoogde concentraties Legionella gevonden in het water.

Foto: Gouwenaar/Wikimedia

Bij de bron van de verontreiniging in Duitsland zijn maatregelen getroffen om de lozing van Legionella te verminderen. Dit ziet het Waterschap ook terug in de meetresultaten.

De GGD Limburg Noord geeft op basis hiervan aan dat dat er geen gezondheidsrisico’s meer zijn en dat vernevelen van water uit de Roer weer veilig is. Daarom mag het water uit de Roer weer verneveld worden.