Lokale Omroep Echt - Susteren

Gemeente laat bomen inspecteren op veiligheid, ook particuliere bomen

De gemeente Echt-Susteren bezit ongeveer 26 000 bomen. Om een actueel beeld te krijgen van de toestand van deze bomen wordt met regelmaat een inspectie uitgevoerd. Deze week worden de eerste bomen geïnspecteerd.

© PublicDomainPictures

In onze gemeente gebeurt deze inspectie om de drie jaar. Op deze manier voldoet de gemeente aan haar wettelijke zorgplicht.

Dit jaar wordt deze inspectie, ook wel Visual Tree Assessment (VTA) genoemd, uitgevoerd door het inspectiebureau Tree–O–Logic uit Harskamp. Naast gemeentelijke bomen worden ook waardevolle en monumentale bomen bij particulieren boombezitters geïnspecteerd. Deze zijn vermeld op de waardevolle bomenlijst/bomennota 2007.

Indien de inspecteur deze bomen gaat inspecteren, zal deze zich vooraf melden en kunnen legitimeren bij de betreffende boomeigenaar. De inspectie zal medio december worden afgerond.