Lokale Omroep Echt - Susteren

Gemeente: vraag tijdig een evenementenvergunning aan

Het hele jaar door zijn in onze gemeente evenementen. Voor veel van deze evenementen is een vergunning nodig. Vaak gebeurt het aanvragen van een vergunning te laat, waardoor de vergunning niet verleend kan worden.

Foto: Gemeente Echt-Susteren

Vraag daarom op tijd een evenementenvergunning aan, waarschuwt de gemeente. Een evenementenvergunning is nodig voor elke activiteit van vermaak, die voor publiek toegankelijk is. Voor kleine evenementen kan in sommige gevallen volstaan worden een melding.

Een vergunning moet tijdig aangevraagd worden, aangezien de afhandeling (afhankelijk van het evenement) tot 12 weken kan duren. Daarna hebben inwoners tijdens de bezwaartermijn (van 6 weken) de mogelijkheid te reageren op de verleende vergunning. Meldingen moeten minstens 4 weken van tevoren worden ingediend.

Meldingen kennen geen bezwaartermijn. De gemeente wil graag meewerken aan een snelle vergunningverlening. Dat kan alleen als vergunningen op tijd worden aangevraagd. Aanvragen die te laat worden ingediend, worden mogelijk niet behandeld. Zonder vergunning kan een evenement niet plaatsvinden.

Een evenementenvergunning kan aangevraagd worden via een aanvraagformulier. Voor het doen van een melding is een apart meldingsformulier. De aanvraag kan gestuurd worden naar de gemeente via info@echt-susteren.nl of per post.

Naast het aanvragen van een evenementenvergunning moet u ook andere zaken goed regelen voor uw evenement, zoals bijvoorbeeld verkeersregelaars. Dat kan via Stichting Menswel. Grote en middelgrote evenementen moeten een veiligheids- en calamiteitenplan hebben. Let ook op dat er misschien nog andere zaken nodig zijn, zoals een melding op grond van het ‘Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen’, een ontheffing ‘Drank- en Horecawet’ of een aantal verzekeringen.