Lokale Omroep Echt - Susteren

Gemeente: ‘We hebben terughoudend gecommuniceerd over hotel Koningsbosch’

Volgens een onderzoek van landelijk bureau Bibob is er bij de realisatie van het hotel in het klooster van Koningsbosch een vermoeden van crimineel geld. De gemeente heeft de omgevingsvergunning dan ook geweigerd. Maar de voorbereidingskosten bedragen al ruim 25.000 euro.

Foto: Redactie LOES

Dat blijkt uit de beantwoording van het college van B&W op vragen van PNES, DES, CDA en Lijst Samenwerking.

Communicatie
De partijen vragen zich af of het project niet te vroeg is gecommuniceerd naar de gemeenschap. Het college van B&W vindt echter dat ze goed gehandeld heeft.

“De gemeente heeft zich na de OM-tip zeer terughoudend opgesteld in haar communicatie over dit project. Om de verstandhouding tussen de partijen te waarborgen is de gemeente wel aanwezig geweest bij een persconferentie die op initiatief van Hilton/Gelasius BV georganiseerd is.” Ook het persbericht over de invulling van het hotel door Hilton kwam er volgens de gemeente op initiatief van Gelasius BV en Hilton.

Op 15 juli 2016 kreeg de gemeente een brief van het Openbaar Ministerie (OM) waarin geadviseerd werd om het Bibob-onderzoek uit te laten voeren. Uit dat onderzoek bleek twee weken geleden dat ‘er ernstig gevaar bestaat dat het project gefinancierd zal worden met uit strafbare feiten verkregen middelen en dat er ernstig gevaar bestaat dat de vergunning gebruikt zal worden om strafbare feiten te plegen dan wel uit strafbare feiten verkregen voordeel te benutten.’

Woningen verkocht
In de plannen van Gelasius zouden in de kloostertuin 45 woningen komen. De gemeente heeft met Gelasius afgesproken dat er niet met de bouw van de woningen mag worden gestart voordat de restauratie van het klooster in de ‘afgesproken’ fase zit. Uit de beantwoording van het college blijkt dat een ‘aantal woningen’ al zijn verkocht. Welke gevolgen dit heeft voor de betrokkenen, is vooralsnog onduidelijk.

Voorbereidingskosten
De voorbereidingskosten voor de gemeente bedragen tot nu toe minimaal 26 500 euro. “De kosten bestaan uit externe (juridische) ondersteuning en een niet te nader te concretiseren aantal ambtelijke uren, zoals gebruikelijk bij ieder ander omvangrijk project.”

Vastgoedontwikkelaar Gelasius kan de kosten die zij tot nu toe heeft gemaakt, verhalen op de gemeente. “Die mogelijkheid bestaat altijd. Als dit het geval is, bepaalt Gelasius de hoogte van deze claim. Uiteraard zal de gemeente in een dergelijke procedure verweer voeren.”

De vastgoedontwikkelaar is nagetrokken voordat werd gestart met de ontwikkeling van de plannen rond het kloostercomplex. “Een gespecialiseerd bureau en onze externe jurist heeft adviserend onderzoek gedaan, maar dat heeft geen onregelmatigheden opgeleverd”, laat het college weten.

Eigendom
Het klooster is en blijft eigendom van Gelasius BV ongeacht het verdere verloop van de Bibob-procedure. De gemeenteraadsleden maken zich zorgen over het verval van het klooster. College van B&W: “Gelasius bepaalt wat het met het klooster wil doen. Iedere eigenaar van een monumentaal pand is verplicht om initiatieven te nemen om verval tegen te gaan. De gemeente zal deze ontwikkelingen nauwgezet volgen.”

Bezwaar
Woensdag werd bekend dat Gelasius de gemeente om meer tijd heeft gevraagd om bezwaar te maken tegen het weigeren van de omgevingsvergunning. Het is onduidelijk om hoeveel extra tijd de projectontwikkelaar heeft gevraagd.


Lees al het nieuws over de plannen in ons dossier over het klooster van Koningsbosch