Lokale Omroep Echt - Susteren

Gemeentebestuur na verzwijgen Bibob-procedure: “We wilden niet dat Hilton zou afhaken”

In een extra raadsvergadering over de plannen voor een hotel in het klooster van Koningsbosch heeft het college van burgemeester & wethouders (B&W) felle kritiek gekregen op de informatievoorziening naar de burgers toe. “We wilden niet dat Hilton schuw zou worden en in het ergste geval zou afhaken.”

Foto: Redactie LOES

In de extra raadsvergadering mocht het college van B&W niets zeggen over de inhoud van het Bibob-rapport. Wel vroeg de gemeenteraad zich af of de gemeente niet terughoudender had moeten acteren, met het Bibob-rapport in het achterhoofd. Wethouder Jos Wackers vindt van niet: “We wilden niet dat Hilton schuw zou worden en in het ergste geval zou afhaken. We wilden deze kans niet laten lopen en zijn daarom doorgegaan met het ontwikkelen van de plannen.” De Bibob-procedure is bewust verzwegen in de diverse persuitingen.

Naast een exclusief Hilton-hotel in het klooster, zouden er in de kloostertuin 45 woningen komen. Begin november gaf het college van B&W op vragen van de gemeenteraadspartijen nog aan: “Gelasius BV heeft ons medegedeeld dat er een aantal woningen zijn verkocht.” Tijdens de raadsvergadering donderdagavond klonken er andere woorden uit de mond van Wackers. “We hebben geen zicht op verkochte woningen. Het is ons niet bekend of er al woningen zijn verkocht.”

Een aantal raadsleden stoort het dat de gemeente prominent aanwezig was bij een persconferentie waarin Hilton werd gepresenteerd door Gelasius. Wethouder Jac Dijcks: “Achteraf weet je alles. Als we toen van het negatieve advies van Bibob hadden geweten, waren we niet naar de persconferentie gegaan.” Wethouder Wackers kreeg de nodige kritiek van de raadsleden, onder andere over een brief die hij op persoonlijke titel had verstuurd. Hierin drong hij er bij projectontwikkelaar Gelasius op aan dat de exploitatieovereenkomst met Hilton snel getekend moest worden. Wackers gaf tijdens de raadsvergadering aan dit niet te hadden moeten doen.

Burgemeester Jos Hessels, verantwoordelijk voor de integriteit van de gemeente, gaf meer uitleg over de Bibob-procedure. In Bibob zijn allerlei instanties vertegenwoordigd zoals FIOD, Openbaar Ministerie, politie en sociale recherche. Zij kijken naar bedenkingen en veroordelingen uit het verleden. Het gaat Bibob niet om posities, maar om geldstromen en daar zijn dus grote twijfels over. Hessels benadrukte dat het hier om het zwaarst mogelijke Bibob-advies gaat. “Er bestaat een ernstig gevaar dat het project gefinancierd zal worden met uit strafbare feiten verkregen middelen en dat de vergunning gebruikt zal worden om strafbare feiten te plegen dan wel uit strafbare feiten verkregen voordeel te benutten. We zijn enorm geschrokken van het 353 bladzijden tellende rapport.” Overigens liet dat rapport lang op zich wachten. “Ik heb de directeur van Bibob hierover gebeld. Hij gaf aan dat dit het meest uitgebreide Bibob-onderzoek was ooit in Nederland”, legde Jos Hessels uit aan de raad.

Over de vraag hoe nu verder, is nog veel onduidelijkheid. Het college van B&W gaat ervan uit dat de zienswijzen van Gelasius, waarvoor de projectontwikkelaar nog tot en met 31 december de tijd heeft, zich zullen toespitsen op het negatieve advies van Bibob. “In dat geval kan het college hier niet op antwoorden en zullen de zienswijzen voor advies weer overgedragen moeten worden aan landelijk bureau Bibob”, legt Wackers uit aan de raad.

Het college gaf verder aan dat er een grote kans is dat de weigering van de omgevingsvergunning overeind blijft. In dat geval kan Gelasius in beroep gaan bij de rechtbank en het zelfs aanvechten tot bij de Raad van State. Dan kan het wel eens jaren gaan duren voordat er een einde komt aan deze procedure. Dan pas zullen de inwoners van Koningsbosch uitleg kunnen krijgen. “We willen eerst de raad informeren en dat kunnen we pas zodra we dat mogen.” De gemeenteraad maakt zich zorgen over het verval van het klooster, mocht de procedure lang gaan duren. Wel vindt ze dat de gemeente goed gehandeld heeft met het weigeren van de omgevingsvergunning na het negatieve Bibob-advies.


Lees al het nieuws over de plannen in ons dossier over het klooster van Koningsbosch