Lokale Omroep Echt - Susteren

Gemeenteraadsleden mogen Bibob-advies Klooster Koningsbosch toch niet inzien

De gemeente Echt-Susteren heeft de gemeenteraad in eerste instantie verkeerd geïnformeerd. Raadsleden kunnen toch geen inzage krijgen in het Bibob-advies over het klooster in Koningsbosch.

Foto: Redactie LOES

Peter Cox, raadslid voor het CDA, had in vragen aan het college van B & W gevraagd om inzage in het Bibob-rapport. In de beantwoording van de gemeente van 8 november stond dat dit mogelijk was. “Er bestaat de mogelijkheid voor de raad om het rapport onder strikte geheimhouding in te zien.”

Na navraag van de gemeente zelf, blijkt dit antwoord echter te voorbarig te zijn geweest. “Dit is wettelijk niet mogelijk omdat de raad niet tot de kring van personen en instanties behoort die het Bibob-advies mogen inzien”, schrijft de gemeente Echt-Susteren nu aan de raadsleden. “Het college heeft besloten niet over te gaan tot het verstrekken van informatie uit het rapport aan de gemeenteraad.” Ook individuele leden van de raad krijgen niet de mogelijkheid om het Bibob-advies in te zien. Het college van B & W betreurt het ‘foutieve antwoord’.

Donderdag 7 december om 20.30 uur is er een extra gemeenteraadsvergadering over het klooster in Koningsbosch. Daarop hadden de fracties in de gemeenteraad aangedrongen tijdens de algemene beschouwingen vorige week.

Gelasius Vastgoedmaatschappij wil het klooster in Koningsbosch ombouwen tot een exclusief hotel van Hilton. Eind oktober werd echter bekend dat de gemeente Echt-Susteren de vergunning weigert vanwege het vermoeden van crimineel geld.

Volgens onderzoek van Landelijk Bureau Bibob in opdracht van de gemeente ‘bestaat er ernstig gevaar dat het project gefinancierd zal worden met uit strafbare feiten verkregen middelen en dat er ernstig gevaar bestaat dat de vergunning gebruikt zal worden om strafbare feiten te plegen dan wel uit strafbare feiten verkregen voordeel te benutten.’ Gelasius gaat ervan uit dat het hotel er alsnog komt. Zij zijn voornemens om bezwaar te maken tegen de weigering van de gemeente.


Lees al het nieuws over de plannen in ons dossier over het klooster van Koningsbosch