Lokale Omroep Echt - Susteren

Hoogspanningsmasten Echt – Born e.o.

In het voorjaar van 2019 start firma TenneT met het vervangen van een aantal hoogspanningsmasten in Echt-Susteren e.o.

TenneT is als landelijke netbeheerder van het elektriciteitsnet verantwoordelijk voor de leveringszekerheid van elektriciteit.

Tussen Maasbracht en Born, deels in Echt-Susteren, is een bovengrondse 150kV-hoogspanningsverbinding aanwezig. Om deze bovengrondse verbinding up-to-date te houden en te laten voldoen aan de geldende veiligheidsnormen is grootschalig onderhoud van deze hoogspanningslijn noodzakelijk.

Op dit moment zit TenneT in de voorbereidende fase.
De werkzaamheden starten in het voorjaar van 2019 en zijn naar verwachting in het najaar van 2019 afgerond.
De bewoners in de directe omgeving van de werkzaamheden worden via bewonersbrieven op de hoogte gehouden.

Mochten er toch nog vragen zijn over de werkzaamheden?

Neem dan een kijkje op de website van TenneT via www.tennet.eu/born