Lokale Omroep Echt - Susteren

Infoavond over werkzaamheden Dieteren

In Dieteren worden momenteel diverse straten heringericht. Woensdag 14 maart om 20.30 uur is hierover een informatiebijeenkomst in gemeenschapshuis ‘De Koppel’ in Dieteren.

Foto: Bouwe Brouwer

In december 2017 heeft de gemeenteraad besloten om het bestaande herinrichtingsplan in Dieteren uit te breiden met het gedeelte Kerkstraat tussen het Paereplein en de Maaseikerweg. De herinrichting bestaat uit de vervanging van het huidige rioolstelsel, de rijbaan- en trottoirverhardingen en de openbare verlichting.

Hierover wordt een infoavond georganiseerd op 14 maart in ‘De Koppel’ in Dieteren. Alle geïnteresseerden zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst wordt het ontwerp gepresenteerd en kunnen aanwezigen hier vragen over stellen. Meer informatie over de planning, bereikbaarheid en bouwkundige opname volgen later.