Lokale Omroep Echt - Susteren

Initiatiefnemer hotel Koningsbosch is verdachte in strafzaak

Saïd Bouharrou, de aanvankelijke initiatiefnemer van het Hilton-hotel in Koningsbosch is verdachte in een lopend strafrechtelijk onderzoek.

Foto: Redactie LOES

Dat blijkt uit documenten die de gemeente Echt-Susteren woensdag openbaar heeft gemaakt. Hierin geeft de gemeente een overzicht van de feiten rond het prestigeproject. Burgemeester Jos Hessels blijkt op 15 juli 2016 een brief te hebben gekregen van de hoofdofficier van het parket Oost-Nederland. De hoofdofficier raadt de gemeente aan om te toetsen of projectontwikkelaar Gelasius Vastgoedmaatschappij het hotelplan zou financieren met crimineel geld.

Een dag later drukt Roger Bos (hoofdofficier van Justitie van Limburg) Hessels nogmaals op het hart dit advies serieus te nemen. Hessels heeft hierop gebeld met de hoofdofficier van het parket Oost-Nederland om meer informatie te krijgen. De hoofdofficier gaf echter aan geen nadere mededelingen te kunnen doen. Op 31 augustus 2016 informeert de gemeente Gelasius dat de vergunningsaanvraag onderworpen zal worden aan een Bibob-onderzoek.

In april 2017 neemt Bouharrou afstand van het project. Hij draagt het over aan zakenpartner Jan Stor. Hij woont in het klooster en beheert het. Andere projecten en maatschappelijke activiteiten vergen te veel tijd voor Bouharrou. Wel blijft hij de enige aandeelhouder van Gelasius BV. Omdat het lang duurt voordat Gelasius alle gegevens van de vergunningsaanvraag aanlevert, kan het Bibob-onderzoek pas in juni 2017 starten.

Vanwege de omvang van het dossier vraagt Landelijk Bureau Bibob herhaaldelijk om meer tijd voor het advies. Ondertussen vraagt Gelasius het college van B & W om mede gezien de lange termijn met de Bibob-procedure te stoppen en de vergunning zonder Bibob-advies te verlenen. Het college gaat niet in op dit verzoek.

Eind oktober wordt bekend dat de gemeente Echt-Susteren de vergunning weigert vanwege het vermoeden van crimineel geld. Volgens onderzoek van Landelijk Bureau Bibob in opdracht van de gemeente ‘bestaat er ernstig gevaar dat het project gefinancierd zal worden met uit strafbare feiten verkregen middelen en dat er ernstig gevaar bestaat dat de vergunning gebruikt zal worden om strafbare feiten te plegen dan wel uit strafbare feiten verkregen voordeel te benutten.’

Jeroen Soeteman, advocaat van Bouharrou wil aan De Limburger niet zeggen waar zijn cliënt van verdacht wordt. Wel laat hij weten dat de feiten dateren van voor het plan om het klooster in Koningsbosch om te vormen tot hotel.


Lees al het nieuws over de plannen in ons dossier over het klooster van Koningsbosch