Lokale Omroep Echt - Susteren

Jack Dijcks ontvangt Koninklijke onderscheiding voor jarenlange inzet in Koningsbosch

Jack Dijcks (56) uit Koningsbosch is tijdens de jaarlijkse lintjesregen door burgemeester Jos Hessels benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

In zijn vrije tijd maakt Jack Dijcks zich onder meer verdienstelijk voor Fluit- en Trommelkorps St. Joseph Koningsbosch (1968-heden). Hij is een actief lid, en was van 1989 tot 1995 bestuurslid en in 2009 medeoprichter van het AFTK (Activiteiten Fluit- en Trommelkorps), waarbij hij tot op heden de functie van penningmeester bekleedt.

Dijcks is bovendien actief voor voetbalvereniging Conventus ’03, een fusievereniging tussen de toenmalige voetbalverenigingen MHD Maria Hoop en Juliana K. Koningsbosch. Zo is hij medeoprichter en vanaf de startdatum van de fusie in 2003 vicevoorzitter, en verricht c.q. verrichtte hij verschillende taken binnen de diverse commissies en werkgroepen. Daarnaast is hij regelmatig voor de vereniging actief als grens- c.q. scheidsrechter.

Ook bij voetbalvereniging Juliana K. Koningsbosch verrichtte de Dijcks vrijwilligerswerk. Zo was hij van 1991 tot 1998 en van 2001 tot 2003 bestuurslid, waarvan van 1994 tot 1998 penningmeester en van 2001 tot aan de fusie in 2003 voorzitter.

Verder is Dijcks penningmeester bij de stichting Speeltuinvoorziening Koningsbosch (2005-heden), gemeenteraadslid van Echt-Susteren (2009-heden), en lid van zorgcoöperatie De Boesj (2015-heden). Ook is hij al vele jaren actief bij Carnavalsvereniging De Papegaai Koningsbosch (1989-heden).

Foto: Frans Kessels/LOES
Foto: Frans Kessels/LOES
Foto: Frans Kessels/LOES
Foto: Frans Kessels/LOES