Lokale Omroep Echt - Susteren

Kapelaan van der Wegen viert 25-jarig Priesterfeest

Zondag 17 juni zal kapelaan de Weleerwaarde Heer Guus van der Wegen zijn 25-jarig priesterfeest vieren.

Foto: Parochiecluster Sittard

Samen met zijn familie en parochianen zal dit heugelijke feit op deze dag in dankbaarheid worden gevierd met een plechtige Eucharistieviering om 11.00 uur in de dekenale Sint Petruskerk aan het Kerkplein in Sittard.

Aansluitend is er gelegenheid om de kapelaan te feliciteren tussen 13.00 uur en 15.30 uur in het Mariapark aan de Oude Markt in Sittard (tegenover de Basiliek). Er wordt gezorgd voor een hapje en een drankje en uiteraard zullen er activiteiten zijn voor de jeugd. Het is een grote wens van de kapelaan een permanente inrichting van lokaliteiten ten behoeve van jeugd- en jongerenpastoraat in de parochies mogelijk te maken. Hij stelt het dan ook op prijs als u hierin financieel wilt bijdragen als cadeau.