Lokale Omroep Echt - Susteren

Karin Straus opent Roermond On Stage met Euregionaal tintje

Donderdag 1 maart vindt de tweede editie plaats van Roermond On Stage. Bij deze gelegenheid gaan ruim 200 beroepsbeoefenaren in gesprek met circa 1.000 leerlingen over hun beroep en werkdag.

Foto: Roermond on Stage

Op 20 maart, de Doe Dag van On Stage, brengen de leerlingen een tegenbezoek aan de professionals waarmee ze een match hebben gemaakt. Dromen mag bij On Stage, dus alle beroepen zijn aanwezig: van automonteur tot advocaat.

Uniek deze keer is dat tijdens Roermond On Stage Karin Straus in gesprek gaat met politici, bedrijven, onderwijsinstellingen en organisaties om het beroepenfeest een meer Euregionaal karakter te kunnen geven. Burgemeester Rianne Donders is gastvrouw voor dit evenement.

Het blijkt in de praktijk niet heel eenvoudig om als leerling stage te kunnen lopen bij Duitse bedrijven en andersom. Bij dit symposium staat vooral het zoeken naar overeenkomsten en mogelijkheden centraal. Tijdens deze editie van Roermond On Stage zullen ook Duitse bedrijven deel uit maken van de beroepsbeoefenaars.

Leerlingen kunnen voor het eerst een kijkje gaan nemen over de grens. In deze regio liggen ook bij Duitse bedrijven toekomstkansen voor de VMBO-leerlingen. Werken in de Euregio is een serieuze optie, het ontmoeten van je toekomstige werkgever stopt niet bij de grenzen. Bedrijfsleven van zes gemeenten investeert in toekomstige collega’s bij On Stage. Deze editie worden daar dus ook het bedrijfsleven uit de Duitse regio toegevoegd.

Het bedrijfsleven investeert in hun toekomstige collega’s en medewerkers door de jongeren een beter beeld te geven van een beroep. De VMBO-leerlingen worden, als toekomstige vakkanjers en beroepsdromers, op deze manier in het zonnetje gezet. Onderwijs On Stage is een initiatief van ondernemer Corine Korrel en is gestart in 2007. Het is een succesvol concept gebleken met groot draagvlak bij deelnemende scholen, bedrijfsleven en gemeenten. Zij zal tijdens Roermond On Stage aanwezig zijn.

Namens Onderwijs On Stage was Korrel initiator en opsteller van de open brief CITO paniek die werd gepubliceerd in de Volkskrant. Onderwijs On Stage zet zich in voor een positiever imago voor VMBO leerlingen en voor het beter faciliteren van het keuzeproces van jongeren. Persoonlijk contact tussen de professionals en leerlingen is de succesfactor van het project. De On Stage Beroepenfeesten worden feestelijk georganiseerd met acts en muziek. Roermond On Stage wordt op 1 maart om 12.30 uur officieel geopend door Karin Straus en vindt plaats bij de Jo Gerrishal in Roermond.

Programma:
12.30 uur officiële opening door Karin Straus en Paul Slegers
13.00 uur – 16.20 uur Beroepenfeest On Stage Beursvloer voor leerlingen en professionals