Lokale Omroep Echt - Susteren

Klooster Koningsbosch

De actiegroep in de kern Koningsbosch die de gemeente Echt – Susteren ertoe wil bewegen vaart te zetten achter de afwikkeling van de vergunningaanvraag voor een hotel in het oude klooster van Koningsbosch, heeft veel respons opgeleverd de afgelopen weken.

De petitie van het actiecomité voor het behoud van het plan om een hotel te realiseren is ruim 960 maal ondertekend.
Volgens het comité een vertekend beeld, gezien er niet alleen inwoners van de kern kunnen tekenen.

Volgens hen loopt de vergunningsaanvraag behoorlijke vertraging op door de gemeente, die op haar beurt de vinger wijst richting onderzoeksbureau BIBOB.