Lokale Omroep Echt - Susteren

Limburg pakt drugscriminaliteit aan

Er komt een verbeterde aanpak van drugsafvaldumpingen en –productieplaatsen van synthetische drugs in Limburg.

drugsvat
Foto: Redactie LOES

Onder aansturing van de Provincie Limburg heeft de werkgroep (Georganiseerde) Milieucriminaliteit van het RIEC-Limburg een nieuw protocol opgesteld: het ‘Protocol Aanpak Drugsafvaldumpingen en Drugsproductie in Limburg (PADD-Limburg).

Het PADD-Limburg bevat de belangrijkste regels die in acht moeten worden genomen bij het aantreffen van drugsafvaldumpingen en het ontmantelen van drugslabs. De uniforme werkwijze kwam tot stand in samenwerking met onder meer gemeentes, natuurorganisaties, Waterschap Limburg, Brandweer, Politie, Openbaar Ministerie en Belastingdienst.

Gedeputeerde Hans Teunissen: “Gelet op de gevaren voor milieu en volksgezondheid en de veelal hoge opruimkosten bestaat vanuit het werkveld behoefte om op een uniforme wijze de handelen. In de praktijk blijken er veel verschillende documenten te bestaan voor de aanpak van drugsafvaldumpingen en –labs. Met het PADD-Limburg willen we tegemoet komen aan de wens voor eenduidige instructies, ook voor burgers die te maken krijgen met deze vorm van milieucriminaliteit. Onze inzet is om het protocol, na een proefperiode van twee jaar en evaluatie, op te schalen naar landelijk niveau.”

Met het protocol willen de betrokken organisaties onder meer de veiligheid van burgers en professionals waarborgen, de negatieve gevolgen voor milieu en gezondheid verder verkleinen en de opruimkosten minimaliseren. “Met dit protocol stellen we mogelijke sporen veilig die kunnen bijdragen aan de strafrechtelijke opsporing, waardoor we de kans vergroten van de verhaalmogelijkheden op de daders van drugsafvaldumpingen en -productie”, aldus Teunissen.

Andere belangrijke doelen zijn het bevorderen van de samenwerking tussen de betrokken partners en het versterken van de maatschappelijke bewustwording over de nadelige gevolgen van deze vorm van milieucriminaliteit.