Lokale Omroep Echt - Susteren

‘Limburgse’ zuster Clara Fey wordt zalig verklaard

Zuster Clara Fey, die nauw verbonden is met het Limburgse dorp Simpelveld, wordt op zaterdag 5 mei in de Dom in Aken zaligverklaard.

Foto: Bisdom Roermond

Zij is de stichteres van de congregatie van de Zusters van het Arme Kind Jezus, die lange tijd haar moederhuis en generalaat in Simpelveld heeft gehad.

De zaligverklaring wordt uitgesproken door kardinaal Angelo Amato s.d.b., de prefect van de congregatie voor de zalig- en heiligverklaringen van het Vaticaan. Op dinsdag 8 mei is er een feestelijke dankviering in de H.-Remigiuskerk in Simpelveld.

Clara Fey werd op 11 april 1815 in Aken geboren. Ze trok zich het lot aan van kinderen die al op jonge leeftijd in de fabrieken moesten werken.

Samen met enkele gelijkgestemden richtte zij zich op opvang van en onderwijs aan kinderen. Dit leidde in 1844 tot de oprichting van de congregatie van de Zusters van de Arme Kind Jezus.

Vanwege de anti-kerkelijke Kulturkampf in Duitsland, moesten Clara Fey en haar zusters vluchten. In 1878 vestigden zij zich in het grensdorp Simpelveld. Daar overleed ze op 8 mei 1894. De zusters bleven in Simpelveld tot 2012, toen het generalaat terug verhuisde naar Aken. Toen werden ook de stoffelijke resten van Clara Fey bijgezet in de Dom in Aken. Tot die tijd lag zij in Simpelveld begraven.

Het proces tot zaligverklaring is grotendeels in het bisdom Roermond gevoerd. In 2012 werd het overgedragen aan het bisdom Aken. Bij het uitspreken van de zaligverklaring op 5 mei wordt het bisdom Roermond vertegenwoordigd door diocesaan administrator Mgr. Hub Schnackers, die op dit moment de bestuurder van het bisdom is, hulpbisschop Mgr. Everard de Jong en emeritus-bisschop Frans Wiertz. De zaligverklaring vindt plaats in de Dom in Aken. Vanwege de verwachte grote belangstelling is de viering ook te volgen op een groot scherm op de Katschof naast de Dom en via internet op de website clara-fey.de.

Na de zaligverklaring is er op 5 mei tussen 14.00 uur en 17.00 uur gelegenheid om in de Dom de relikwieën van de zalige Clara Fey te vereren. Bovendien zijn alle belangstellenden uitgenodigd voor een ontmoetingsfeest op de Münsterplatz in Aken, waar tussen 12.30 uur en 17.30 uur een gevarieerd programma wordt aangeboden.

Om 18.00 uur wordt de feestdag afgesloten met een pontificale vesperviering in de Dom, onder leiding van bisschop Helmut Dieser van Aken. Op zondag 6 mei worden na een pontificale mis in de Dom de relieken van Clara Fey in processie overgebracht naar een speciale kapel in het klooster van de zusters.

De zusters van het Arme Kind Jezus zijn nog steeds actief in het onderwijs en de opvang van kinderen. Wereldwijd telt de congregatie ongeveer 450 zusters. Zij werken in Duitsland, België, Colombia, Groot-Brittannië, Letland, Luxemburg, Frankrijk, Indonesië, Oostenrijk, Peru en Spanje. Zij runnen er scholen en verzorgen catechese, familiepastoraat, werken met immigranten en werk- en daklozen, in gezondheidscentra en diverse andere diensten voor de arme medemens. In Nederland had de congregatie in het verleden enkele tientallen huizen. Op dit moment is er een kleine communiteit in Maastricht.

Op dinsdag 8 mei – de sterfdag en toekomstige feestdag van Clara Fey – wordt een dankviering gehouden in Simpelveld. Na de mis in de parochiekerk van Simpelveld is er een ontvangst in de tuin van Huize Loreto, het voormalige klooster van de zusters. Verder is er in Simpelveld het hele jaar door een programma met elke maand activiteiten rond Clara Fey. Op de zondagen 27 mei en 3 juni loopt een aantal zusters en vrijwilligers mee in de Heiligdomsvaart, die dan in Maastricht wordt gehouden.

Een ander groot evenement is het tweetalig symposium ‘Clara Fey in historisch perspectief’ met nationale en internationale sprekers, dat op zaterdag 9 juni wordt gehouden. Dit wordt georganiseerd door het Limburgse Geschied- en Oudheidkundig Genootschap en Heemkundevereniging De Bongard. Op zondag 17 juni is de uitvoering van de musical ‘Clara’s droom’ en in augustus zijn er twee fiets- en voetbedevaarten vanuit Aken naar Simpelveld.

Twee zusters van de congregatie van het Arme Kind Jezus verzorgen op diverse plaatsen lezingen. Dit gebeurt onder meer op woensdag 23 mei in Roermond, waar de zusters in het verleden het bekende kindertehuis ‘De Steenen Trappen’ hebben gerund. De lezing in Roermond begint om 10.00 uur in multifunctioneel centrum ’t Paradies op het Munsterplein. Voorafgaand is er om 9.00 uur in de Munsterkerk, die aan hetzelfde plein ligt, een H. Mis met speciale aandacht voor Clara Fey.

Het bisdom Roermond heeft voor de zaligverklaring van zuster Clara Fey een gebedsprentje uitgebracht. Dit is via alle parochies in Limburg verspreid. De prentjes zijn ook te bestellen via
info@bisdom-roermond.nl.