Lokale Omroep Echt - Susteren

Maai- & snoeiwerkzaamheden

Echt-Susteren start deze week met het maaien van de gemeentelijke bermen die voornamelijk buiten de bebouwde kom liggen.

De maaiwerkzaamheden bestaan voornamelijk uit het maaien van uitzichthoeken bij wegkruisingen en het maaien van picknickplaatsen. Tijdens de werkzaamheden houdt het uitvoerende bedrijf nadrukkelijk rekening met de de veiligheid van weggebruikers en de actuele flora- en faunawetgeving.

De werkzaamheden duren tot ongeveer half Augustus.