Lokale Omroep Echt - Susteren

Middelsgraaf Susteren opnieuw ingericht

Eind juni is Waterschap Roer en Overmaas gestart met het opnieuw inrichten van de beek Middelsgraaf in Susteren.

© Waterschap Roer en Overmaas
© Waterschap Roer en Overmaas

Met de herinrichting lost het waterschap vismigratieknelpunten op en worden verdroging van natuurgebieden (IJzerenbos, Taterbosch en de Doort) en droogte- en natschade in de landbouw aangepakt. De werkzaamheden duren tot eind van dit jaar.

Het totale herinrichtingstraject van de beek is bijna 6 kilometer lang. Het traject loopt vanaf de Nederlands-Duitse grens tot aan de oude trambaan in het gehucht Ophoven. Het waterschap voert de herinrichting van de beek in diverse fasen uit.

Om de bovengenoemde knelpunten op te lossen, voert het waterschap diverse maatregelen uit:

  • Vanaf de Nederlands/Duitse grens wordt over een lengte van ongeveer 1,5 kilometer een nieuwe moerasloop gegraven;
  • De bestaande Middelsgraaf wordt, vanaf de grens tot aan landgoed Hommelheide, verbreed om zo de kans op wateroverlast te verminderen;
  • De Middelsgraaf krijgt een slingerende loop met flauwere oevers en ondiepe stukken (plas-dras zones);
  • Drie stuwen in de beek worden verwijderd zodat vissen ongehinderd door de beek kunnen zwemmen. Het hoogteverschil wordt over de hele lengte van de beek opgevangen. Tegelijkertijd wordt de beek verbreed.Het project loopt al sinds 1995. De afgelopen jaren heeft het waterschap samen met haar projectpartners Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Provincie Limburg voldoende gronden kunnen aankopen waardoor de herinrichting uitgevoerd kan worden.De totale kosten bedragen ongeveer drie miljoen euro. Het project wordt voor de helft gefinancierd door provincie Limburg.

Meer nieuws uit Susteren