Lokale Omroep Echt - Susteren

Mogelijk licht- of geluidsoverlast door fakkelen bij Chemelot

Vanwege een storing van naftakraker Olefins 3 van Sabic is momenteel een fakkel boven Chemelot zichtbaar. Dit kan gepaard gaan met licht- en geluidsoverlast.

Foto: NED2011

Hoe lang gefakkeld zal worden, is nog onduidelijk. Sabic doet er alles aan om het fakkelen tot een minimum te beperken.

Uit het aardolieproduct nafta worden de basisgrondstoffen etheen en propeen geproduceerd die in verschillende fabrieken op Chemelot verwerkt worden tot kunststoffen voor bijvoorbeeld de levensmiddelen-, speelgoed- of farmaceutische industrie.

Eventuele klachten kun je melden via de Milieuklachtenlijn van Chemelot: 0800-0223363.