Lokale Omroep Echt - Susteren

Mogelijk licht- of geluidsoverlast door fakkelen Chemelot

Door een storing in de naftakraker Olefins 3, is momenteel een fakkel boven Chemelot zichtbaar.

Foto: NED2011

Dit kan gepaard gaan met licht- en geluidsoverlast.

Hoe lang gefakkeld zal worden, is momenteel nog onduidelijk. Sabic doet er alles aan om het fakkelen tot een minimum te beperken.

Uit het aardolieproduct nafta worden de basisgrondstoffen etheen en propeen geproduceerd die in verschillende fabrieken op Chemelot verwerkt worden tot kunststoffen voor bijvoorbeeld de levensmiddelen-, speelgoed- of farmaceutische industrie.

Eventuele klachten kunt u melden via de Milieuklachtenlijn van Chemelot: 0800-0223363.