Lokale Omroep Echt - Susteren

Nieuwe dijk in Oud-Roosteren moet wateroverlast verminderen

Deze week start Waterschap Limburg in Oud-Roosteren met de aanleg van een dijk die inwoners en bedrijven in deze kern beschermt tegen hoogwater van de Geleenbeek en de Maas.

Archieffoto. © Kleon3

De circa 400 meter lange dijk die ten noorden van Oud-Roosteren komt te liggen, tussen de A2 en de Geleenbeek, voorkomt dat bij terugstuwing vanuit de Maas naar de Geleenbeek, of door piekafvoeren in de Geleenbeek wateroverlast ontstaat.

Begin 2016 heeft het waterschap in samenwerking met de gemeente Echt-Susteren een informatieavond georganiseerd om omwonenden en andere geïnteresseerden te informeren. Het project is zorgvuldig voorbereid. In het gebied waar de dijk gepland is, liggen namelijk een aantal kabels en grote, zware leidingen voor gas en de petrochemische industrie.

De beheerders van deze leidingen moesten goedkeuring verlenen voor het ontwerp voor de dijk voordat de gemeente Echt-Susteren de benodigde vergunning kon verlenen. Daarnaast zijn er quick scans uitgevoerd voor archeologisch en natuuronderzoek.

Bij de aanleg van de dijk is rekening gehouden met andere projecten die in de omgeving gaan spelen zoals de verbreding van de A2 en het project Corridor Geleenbeek. Binnen deze projecten wordt een oplossing geboden voor het gebied ten zuiden van Ophoven, daar waar de Geleenbeek de A2 en het Julianakanaal kruist door middel van een sifon (een onderdoorgang). Hierbij worden een aantal waterhuishoudkundige en ecologische knelpunten integraal opgepakt.

De uitvoering van het werk aan de dijk gebeurt met graafmachines. Tijdens het aan- en afvoeren van materialen en grond kunnen omwonenden last hebben van het af- en aanrijdende verkeer. Bewoners langs de transportroutes zijn voor de start van de werkzaamheden hierover geïnformeerd.

Om de kern Oud-Roosteren zoveel mogelijk te ontlasten wordt de voor de dijk noodzakelijke grond via de Beuningerstraat aangevoerd. Hierbij wordt een tijdelijke brug over de Geleenbeek gelegd. De werkzaamheden duren afhankelijk van het weer tot en met mei 2017.