Lokale Omroep Echt - Susteren

Onderzoek naar woonwensen inwoners Echt-Susteren

De komende weken houden verschillende gemeenten in Midden-Limburg, waaronder ook Echt-Susteren, een onderzoek naar de woonwensen van de inwoners.

Foto: Monam

Alle huishoudens in Echt-Susteren ontvangen een uitnodigingsbrief met meer informatie over de online enquête. Door middel van dit onlineonderzoek worden de woonwensen van de inwoners in kaart gebracht.

Met behulp van de resultaten gaan de deelnemende gemeenten aan de slag om het woonbeleid te actualiseren om zo beter in te spelen op de woonwensen van inwoners. Vandaar ook het verzoek aan iedereen die een uitnodiging krijgt, om mee te doen aan deze enquête.

Naast de woonwensen van huidige huishoudens, zijn de woonwensen van starters (tussen 18-30 jaar) ook zeer belangrijk. Daarom staan er ook vragen in de enquête over de woonwensen van (eventuele) thuiswonende kinderen. Speciaal voor starters is er nog een startersvragenlijst die alle starters online kunnen invullen. Dit kan via: www.companen.nl/onderzoek/middenlimburg-starters.