Lokale Omroep Echt - Susteren

Haalbare doorstart Woongoed 2000

Naar aanleiding van de onrust binnen WoonGoed 2-Duizend moest er een keuze gemaakt worden tussen twee opties voor de toekomst.
De situatie die waarnemend directeur Ton Mans begin dit jaar aantrof, was “schokkend”

Zo was o.a. de voorzitter van de raad van commissarissen opgestapt, boterde het niet tussen directie en raad van commissarissen en was het personeel verdeeld in twee kampen.
Ook was er een ziekteverzuim van iets meer dan 25%.

Zo werd onderzocht of een fusie met een andere woningcorporatie of een zelfstandige doorstart het beste vooruitzicht voor de zou bieden.
Deze week is bekendgemaakt dat WoonGoed 2-Duizend zelfstandig verder zal gaan.

Een aantal belangrijke zaken is voortvarend opgepakt:
een waarnemend bestuurder aanstellen, de werving voor twee nieuwe commissarissen in gang zetten en het aanbrengen van noodzakelijke verbeteringen in de topstructuur.