Lokale Omroep Echt - Susteren

Otter gesignaleerd in Roerdal

Vlak na de jaarwisseling is een otter waargenomen in het Roerdal. Bij een onderzoek naar bevers werd het dier met een wildcamera op de foto gezet.

Foto: Provincie Limburg

Naar alle waarschijnlijkheid is de otter een mannetje op doorreis. Deze enkele waarneming betekent nog niet dat deze viseter zich op korte termijn voorgoed in Limburg zal vestigen. In opdracht van de Provincie Limburg doet Bureau Natuurbalans en Waterschap Limburg onderzoek naar de invloed van de bevers op hun leefomgeving in het Roerdal.

Beveronderzoeker Wim Tegels houdt de dieren nauwlettend in de gaten, zeker bij hoog water wanneer bevers soms hun ondergelopen burchten verlaten en ergens anders veilig onderkomen zoeken. Onderzoeker Tegels besloot wildcamera’s in te zetten om de bevers te volgen. De verbazing was groot toen bij het uitlezen van één van de camera’s afbeeldingen van een otter verscheen. Gelijk na de waarneming heeft een team van experts ter plekke naar sporen en DNA gezocht om de herkomst van het dier te achterhalen. Tot op heden is dat nog niet gelukt.

Otters kunnen, zo blijkt nu, Limburg op eigen kracht bereiken. Met de toenemende populatie otters in Nederland en Duitsland ligt het in de lijn der verwachting dat één of meer rondzwervende jonge otters Limburg zullen bezoeken. Dit gebeurde ook al eens in het voorjaar van 2012 toen er plots een otter verscheen in het grenspark Kempen-Broek. Solitaire otters blijven namelijk op zoek naar een partner.

De komende maanden wordt de verspreiding van de otter in het Roerdal verder gemonitord om meer duidelijkheid over een eventuele vestiging te krijgen. Aan de hand van de uitkomst daarvan wordt gekeken of er nog beschermingsmaatregelen noodzakelijk zijn.