Lokale Omroep Echt - Susteren

PAS OP! Valse brieven BsGW in omloop

BsGW waarschuwt voor valse brieven die in omloop zijn. Hierin wordt verzocht om een betaling te verrichten.

Inmiddels heeft BsGW meerdere meldingen ontvangen van valse brieven die door BsGW lijken te zijn verzonden. “Echter het gaat hierbij steeds om brieven die niet van BsGW afkomstig zijn”, waarschuwt de belastingsamenwerking van gemeenten en waterschappen in Limburg.

“Controleer voordat u betaalt of het juiste rekeningnummer in de brief staat. Is dit niet correct, betaal de aanslag dan niet, maar neem contact op met BsGW: 088 8420420. Het IBAN-rekeningnummer van BsGW is NL18INGB0002120407. Mocht u een aanslag hebben ontvangen met een ander IBAN-rekeningnummer dan het nummer van BsGW, wilt u dit dan bij ons melden?”

Heeft u toch al betaald? Doe dan aangifte bij de politie. Bij nepbrieven doet BsGW altijd aangifte bij de politie. Ook meldt BsGW dit bij de fraudehelpdesk.