Lokale Omroep Echt - Susteren

Project tegen kinderarmoede

Afgelopen week vond er in Limburg de aftrap plaats van het project ‘MEEDOEN in Limburg’.
Limburg telt 22.000 kinderen in gezinnen die rond het bestaansminimum leven. Iedereen moet mee kunnen doen in Limburg. Ook álle kinderen.

Dit project komt rechtstreeks ten goede aan de kinderen die het keihard kunnen gebruiken.”
Stichting Leergeld, Jeugdfonds Cultuur en Jeugdfonds Sport hebben gezamenlijk het projectplan ‘MEEDOEN in Limburg’ opgesteld.

De bedoeling is om allerlei voorzieningen, die gezinnen zich financieel niet kunnen veroorloven, in natura aan de kinderen aan te bieden.
Zoals een lidmaatschap van een sportclub of voor muzieklessen. Bijzondere aandacht gaat uit naar kinderen uit gezinnen waar sprake is van stille armoede, kinderen met een handicap en kinderen met uitzonderlijke talenten.

De Provincie Limburg heeft initiatief genomen om eenmalig 1 miljoen euro extra te investeren in het verlichten van kinderarmoede en daarmee kinderwelzijn te vergroten.