Lokale Omroep Echt - Susteren

Projectontwikkelaar hotel Koningsbosch heeft tot 31 december om bezwaar te maken

De gemeente Echt-Susteren heeft projectontwikkelaar Gelasius die het klooster in Koningsbosch wil ombouwen tot een exclusief Hilton-hotel tot 31 december de tijd gegeven om zienswijzen in te dienen tegen het weigeren van de omgevingsvergunning door de gemeente.

Foto: Redactie LOES

Eind oktober werd bekend dat de gemeente Echt-Susteren de vergunning weigert vanwege het vermoeden van crimineel geld. Volgens onderzoek van Landelijk Bureau Bibob in opdracht van de gemeente ‘bestaat er ernstig gevaar dat het project gefinancierd zal worden met uit strafbare feiten verkregen middelen en dat er ernstig gevaar bestaat dat de vergunning gebruikt zal worden om strafbare feiten te plegen dan wel uit strafbare feiten verkregen voordeel te benutten.’ Gelasius gaf meteen aan bezwaar te zullen maken tegen de beslissing, maar vroeg begin november om meer tijd voor deze zienswijzen.

Het college van B & W heeft besloten Gelasius tot 31 december 2017 de tijd te geven om bezwaar te maken. De advocaat van Gelasius had 7 november om vier maanden uitstel gevraagd. “Wij vinden het uit een oogpunt van behoorlijk bestuur van belang dat ook de initiatiefnemer van de omgevingsaanvraag de stukken goed moet kunnen bestuderen om de zienswijze goed, volledig en weloverwogen in te kunnen dienen. Gelet op de omvang van het dossier is besloten om de zienswijzetermijn te verlengen”, motiveert het college haar beslissing.


Lees al het nieuws over de plannen in ons dossier over het klooster van Koningsbosch