Lokale Omroep Echt - Susteren

St.Joris Echt-Noord organiseert een uitstapje

Senioren Vereniging én Buurt Vereniging St.Joris Echt-Noord organiseren dit jaar een uitstapje voor leden en niet-leden. Dinsdag 4 September vertrekken we met de bus naar het Bakkerijmuseum te Luyksgestel en vervolgens naar de Norbertijnenabdij te Postel, net over de grens in België.

Het veelbelovende programma voor die dag ziet er als volgt uit: Om 9.15 uur worden de deelnemers van de reis in het buurthuis, Cypresstraat 58, ontvangen met een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij. -Vervolgens vertrekt de bus om 10.00 uur en zal omstreeks 11.00 uur in Luyksgestel aankomen.

Hier bezoeken we het Bakkerijmuseum waar we een interessante rondleiding krijgen. We gaan zelf aan de slag met een stukje deeg om ons eigen broodje te vormen. In de rijstijd van het deeg kunnen we onder leiding van de molengids een rondje maken in de naastgelegen molen.
Vervolgens vertrekken we om 14.00 uur naar Postel waar we om 14.30 uur ontvangen worden door een gids die ons een rondleiding geeft over het leven in en rond de abdij. De geschiedenis van de norbertijnenorde, de historiek van de Postelse abdij, het leven van de religieuzen, de gebouwen, de kruidentuin en meer worden uitgebreid toegelicht.

Om 17.00 uur vertrekken we weer met de bus vanuit Postel en rijden we naar restaurant Geraats te Grathem waar we verrast worden met een diner. Na een hopelijk voldaan gevoel van deze veelbelovende dag keren we terug naar Echt waar we omstreeks 20.00 uur aan zullen komen.

Iedereen is verplicht zijn paspoort of ID-kaart mee te nemen.
De bijdrage voor deze reis bedraagt voor leden € 45,00 en voor niet-leden € 50,00.

Opgave en aanmelden s.v.p. vóór 20 augustus bij Mia Crutzen, Rozenstraat 23, Echt.

Het geld kan ook overgemaakt worden (bij voorkeur) vóór 20 augustus op Bankrekening: NL 48 RABO 0134575148 t.n.v. BV St.Joris Echt-Noord; onder vermelding van: Uitstapje 4-9-2018, naam en adres.