Lokale Omroep Echt - Susteren

‘Strakke afspraken nodig voor verbetering waterkwaliteit’

Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen, pleitte op de Waterschapsdag voor strakke gezamenlijke afspraken om verdere verbetering van de waterkwaliteit te realiseren.

Foto: ronymichaud

De jaarlijkse netwerkdag van de waterschappen met hun politiek-bestuurlijke netwerk stond dit keer in het teken van het thema waterkwaliteit. Er is extra inzet nodig om de waterkwaliteit een boost te geven, want anders worden de waterkwaliteitsdoelen niet gehaald. Bijstellen van de doelen is vooralsnog geen optie.

Uitgangspunt bij de verbetering is de bronbenadering: wat er niet in het water komt, hoeft er ook niet uit. Denk bijvoorbeeld aan medicijnresten en gewasbeschermingsmiddelen. Maar ook te hoge concentraties nutriënten en een scala aan nieuwe stoffen worden in het water aangetroffen.

Hans Oosters: “Als waterschappen stellen we voor om snel met onze bestuurlijke partners en met partijen in de keten afspraken te maken over wie verantwoordelijk is voor het treffen van maatregelen. Ieder draagt vanuit zijn eigen taak en verantwoordelijkheid bij aan het behalen van gezamenlijk gestelde doelen.”

De komende jaren hebben de waterschappen een belangrijke verantwoordelijkheid bij het leveren van een bijdrage aan het oplossen en aanpakken van grote maatschappelijke vraagstukken. Denk aan de uitdagingen op het gebied van de energietransitie, hoogwaterbescherming en de inrichting van het land om rekening te houden met klimaatverandering.