Lokale Omroep Echt - Susteren

Toekomstbestendige arbeidsmarkt

In Zuidoost-Nederland zijn mensen verzekerd van werk en bedrijven en instellingen verzekerd van mensen.
Dit perspectief staat centraal in de Donderdag 28 Juni gesloten New Deal voor regio Zuidoost-Nederland door zes triple helix regio’s en de provincies Limburg en Noord-Brabant, verenigd in Brainport Network.

Door gezamenlijk op te trekken in onder meer lobby naar het Rijk, afstemming onderling van activiteiten en uitwisselen van goede praktijkvoorbeelden biedt deze deal extra ondersteuning voor de Limburgse ambities zoals geformuleerd in het Aanvalsplan Arbeidsmarkt ‘Zo Werkt Limburg’.

Met de New Deal worden werkgevers en werknemers uitgedaagd om mee te doen en een gezamenlijk belang te dienen.
Zijn mensen bereid zichzelf te blijven ontwikkelen en zo nodig te switchen van baan, dan kunnen ze altijd ergens in de regio aan de slag.
En investeren bedrijven en organisaties volop in de ontwikkeling van personeel, dan betaalt zich dat uit in de beschikbaarheid van de juiste mensen met de juiste kwalificaties op het juiste moment.