Lokale Omroep Echt - Susteren

Veiligheidsregio wil samenwerking met België bij kernongevallen verbeteren

Uit het onderzoek ‘Samenwerken aan nucleaire veiligheid’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid blijkt dat de samenwerking tussen Nederland, België en Duitsland op onderdelen goed verloopt, maar ook dat er nog verbeteringen mogelijk en noodzakelijk zijn.

Foto: Hullie

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg onderschrijft dat: “We kennen onze partners in België en hebben een goed contact met hen. Ook kennen we elkaars werkwijzen en wisselen we informatie uit. Dat zijn voorwaarden om de samenwerking rondom een kernongeval verder te kunnen uitwerken. We zijn goed op weg, maar er zijn ook verbeterpunten.”

Bezig met verbeteringen
Betrokken partijen zijn al bezig met het realiseren van een deel van de verbeteringen, aldus het rapport van de Onderzoeksraad. Dit geldt ook voor de veiligheidsregio’s in Limburg die in de voorbereiding op een kernongeval samen optrekken.

Overigens is een aantal zaken al goed geregeld in Limburg. Zo zijn er afspraken met de meldkamer in Luik over de alarmering bij een (dreigend) stralingsongeval in Tihange. En Limburg beschikt over een handzaam plan; om met de buren te kunnen samenwerken moet eerst je eigen plan op orde zijn.

Meer oog voor de zorgen van burgers
In 2017 hebben de Limburgse veiligheidsregio’s een goed begin gemaakt met de communicatie over stralingsrisico’s. Zo staat er op vrzuidlimburg.nl veel informatie over de risico’s van straling. Frank Klaassen, directeur Veiligheidsregio Zuid-Limburg zegt daarover: “We hebben oog voor de zorgen die leven bij de bevolking, maar kunnen daar nog beter op inspelen.”

Wat het niet makkelijk maakt
Grensregio Limburg besteedt structureel aandacht aan grensoverschrijdende samenwerking. Om diverse redenen is dat volgens de Veiligheidsregio niet altijd makkelijk en kost het tijd:

  • Er is een groot aantal betrokken partijen (regionaal, nationaal, internationaal)
  • Verschillen in taal en cultuur
  • Verschillen in wet- en regelgeving
  • Praktische, organisatorische en bestuurlijke verschillen
    Het beleid met betrekking tot de voorbereiding op een kernongeval in België, Duitsland en Nederland is in beweging. Mede daardoor zijn de uitgangspunten voor de respons op een kernongeval niet volledig geharmoniseerd.
  • Plannen, ook binnen landen, zijn niet allemaal met elkaar in lijn. Dat maakt het lastig om op regionaal niveau responsplannen en publiekscommunicatie af te stemmen met de buurlanden.

‘Dit rapport gaat ons helpen’
De Veiligheidsregio Zuid-Limburg hoopt en verwacht dat het rapport van de Onderzoeksraad zal helpen om de samenwerking met België verder te verbeteren. “We zien, mede gezien de ligging van onze regio, het grote belang ervan voor de veiligheid van de Limburgers”, aldus Frank Klaassen. “Voor ons is dit rapport een stimulans om door te gaan op de ingeslagen weg waarbij we de aanbevelingen van de Onderzoeksraad zullen meenemen.”