Lokale Omroep Echt - Susteren

Vergunning klooster Koningsbosch geweigerd

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten geen vergunning voor de verbouwing en restauratie van het klooster te verlenen.
De gemeenteraad heeft dinsdagavond unaniem dit besluit ondersteund.
De komst van een hotel, restaurant en wellnesscentrum in het klooster Koningsbosch door het bedrijf Gelasius BV is daarmee van de baan.

Het Landelijk Bureau BIBOB heeft nu ook in een 2e aanvullend advies geconcludeerd dat er ernstig gevaar bestaat dat het project gefinancierd wordt met uit strafbare feiten verkregen middelen en dat er ernstig gevaar bestaat dat de vergunning gebruikt wordt om strafbare feiten te plegen dan wel uit strafbare feiten verkregen voordeel te benutten.
Het Landelijke Bureau BIBOB (LBB) is een onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid en is de nationale autoriteit als het gaat om de advisering aan overheden over integriteitskwesties.

Het besluit van het college van B & W betekent dat Gelasius BV het klooster Koningsbosch niet mag restaureren en verbouwen.

Uiteraard betreuren ook wij dat een nieuwe bestemming voor het voormalige klooster weer uit zicht is.