Lokale Omroep Echt - Susteren

Werkzaamheden hoogspanningsmasten

TenneT, de landelijke netbeheerder van het elektriciteitsnet, gaat in het voorjaar van 2019 de hoogspanningsmasten tussen Maasbracht en Born vervangen.

Dat is nodig om de bovengrondse 150kV-hoogspanningsverbinding up-to-date te houden en te laten voldoen aan de geldende veiligheidsnormen.

Op het traject Born-Maasbracht staan in totaal 56 hoogspanningsmasten. Daarvan worden er 37 vervangen door nieuwe en de masten die blijven staan worden opnieuw geschilderd. Na het vervangen van de masten worden de oude exemplaren afgebroken en afgevoerd. Verder worden alle geleiders op het lijndeel tussen Born en Maasbracht vervangen door nieuwe en krijgen alle masten op het traject ringaarding.

De klus gaat naar verwachting in het voorjaar van 2019 van start en duurt tot in het najaar.