Lokale Omroep Echt - Susteren

Woongoed 2000 kiest voor doorstart !

Eerder dit jaar plaatsten de Autoriteit Woningcorporaties en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw de organisatie Woongoed2000 onder verscherpt toezicht. Er kwam een onderzoek en daaruit bleek dat er sprake was van een mogelijke angstcultuur, verstoorde verhoudingen en haperende interne samenwerking.

Een herstelplan moet ervoor zorgen dat woningcorporatie Woongoed 2-Duizend zelfstandig kan blijven en niet hoeft te fuseren.
Dat zegt waarnemend bestuurder Mans, eerder directeur van ZoWonen.

Woongoed 2-Duizend telt 55 werknemers en beheert 5500 woningen in Reuver en omstreken.
Het ‘herstelplan’ heeft ook personele gevolgen: de voormalige directeur en een manager is ontslag aangezegd. En ook zijn twee commissarissen weggestuurd. Voor hen wordt nog vervanging gezocht.
Verder wordt de ondernemingsraad vernieuwd.

Maar de belangrijkste stap om de organisatie weer gezond te laten functioneren, is het herstellen van het vertrouwen tussen personeel en leidinggevenden.