Lokale Omroep Echt - Susteren

290 jaar Brandprocessie in Thorn

Groot is de ontzetting als er op 10 Oktober 1728 in de Hoogstraat in Thorn een vuurzee ontstaat, waardoor 14 huizen ‘mit allen scheuren undt stallungen, fruchten undt mobilien verbrent seindt’.

De stiftsgebouwen ontkomen ternauwernood aan de ramp.
Als dank besluit het Kapittel op 14 Oktober 1728 om elk jaar in de maand Oktober het Heilig Sacrament uit te stellen en een processie te houden. Een besluit waarvan de consequenties nog ieder jaar door de bevolking van Thorn wordt gerealiseerd.

De 1e zondag na de 9e Oktober trekt elk jaar de Brandprocessie door de straten van Thorn.

Op zondag 14 Oktober 2018 zal dat voor de 290e keer zijn.
De processie trekt vanaf 11:30 uur.

In het Museum het Land van Thorn en in de Abdijkerk worden tentoonstellingen ingericht onder de titel Lopend Vuur.
De officiële opening van exposities vindt plaats om 15.00 uur in het Museum Het Land van Thorn.