Lokale Omroep Echt - Susteren

Brede weers-verzekering voor boeren

Verzekeraars voor de landbouw krijgen veel meer schademeldingen binnen wegens droogte dan in de afgelopen jaren.
Boeren doen zo’n melding als ze schade hebben, maar nog niet weten hoeveel.

De meeste meldingen wegens droogte komen uit de akkerbouw. Vooral telers van aardappelen, uien of bieten verwachten schade door het tekort aan regen.
De fruitteelt lijkt daarentegen weinig last te hebben van de zomerse weersomstandigheden.

Hoe hoog de financiële schade oploopt door de droogte kunnen de verzekeraars nog niet zeggen. Schade-experts moeten dat nog in kaart brengen voor landbouwers.

Landbouwers kunnen zich tegen droogte en ander extreem weer indekken met een zogeheten brede weersverzekering.
De overheid riep die samen met de landbouwsector en verzekeraars in 2010 in het leven als structurele oplossing voor schade aan gewassen door extreme weersomstandigheden.