Lokale Omroep Echt - Susteren

Alarm bij Chemelot na uitstoot Ammoniumnitraat

Op het Chemelot-terrein is zaterdagmiddag alarm geslagen vanwege de uitstoot van Ammoniumnitraat.

Rond 14.15 uur werd de uitstoot van ammoniak via de schoorsteen gemeld bij Ureum2, een kunstmestfabriek. De brandweer was direct ter plaatse om de situatie onder controle te krijgen. Meteen werd opgeschaald naar Grip 1. Ook burgemeester Jos Hessels werd direct ingelicht over het incident.

Rond 15.00 is de uitstoot gestopt en de situatie onder controle. Er werden metingen verricht op het terrein en buiten het terrein. De metingen hebben geen overschrijdingen van grenswaarden van de betreffende stoffen aangetoond.

Een van de kleppen in de fabriek is defect geraakt, waardoor de lekkage via de schoorsteen is vrijgekomen. De fabriek is tijdelijk uit bedrijf genomen. Rond 15.45 uur is afgeschaald naar de normale situatie.