Lokale Omroep Echt - Susteren

Archeologische kennis heel Limburg gebundeld

Op verzoek van het Beleidsplatform Erfgoed Limburg, een samenwerking van Limburgse gemeenten en Provincie, is heel wat beschikbare archeologische kennis samengevoegd.

Foto: JamesDeMers

Dat heeft geleid tot 3 publicaties die samen een actueel overzicht van de kennis per periode, per thema en per landschap vormen. De publicaties heten Vroege prehistorie, Late prehistorie en Romeinse Tijd.

Het initiatief voor deze zogenaamde actuele kennisstand komt voort uit de behoefte de omvangrijke kennis die in Limburg beschikbaar is, helder te documenteren én centraal te delen. Dit moet leiden tot efficiënter archeologisch onderzoek.

Gedeputeerde Hans Teunissen is blij met de publicaties: “Limburg is de rijkste archeologische provincie van Nederland. Dat mogen en moeten we meer laten zien.”

Teunissen: “De beschikbare kennis die we hebben moet centraal en makkelijk te raadplegen zijn, zodat onze wettelijke archeologische verplichtingen doelgericht en efficiënt kunnen worden ingevuld. Denk bijvoorbeeld aan archeologisch onderzoek dat verplicht is voor de totstandkoming van diverse ruimtelijke opgaven op het gebied van hoogwaterbescherming, verbeteren van de infrastructuur of uitbreiding van agrarische bebouwing.”