Lokale Omroep Echt - Susteren

Basisschool de Violier Echt houdt open dag

Basisschool de Violier organiseert ook dit jaar weer een Open Dag. Het thema van de Open Dag is: ‘Op basisschool de Violier klinkt Leren als muziek in de oren’.

Foto: De Violier

De Open Dag is speciaal voor ouders die op zoek zijn naar een basisschool voor hun kind. Alle kinderen die komend schooljaar 4 jaar worden, moeten immers aangemeld worden op een basisschool. De afgelopen jaren heeft het onderwijs binnen de Violierniet stil gestaan.

De school heeft stappen gezet naar het groepsdoorbrekend werken, waarbij leerlingen op hun eigen niveau technisch- en begrijpend kunnen lezen. Doordat leerlingen niet meer in de traditionele jaargroepen geclusterd worden bij deze vakgebieden, maar op instructieniveau, is er meer ruimte voor begeleiding en ondersteuning van de leerlingen.

Het onderzoekend en ontdekkend leren neemt ook een belangrijke plek in binnen het onderwijs bij De Violier. In deze lessen staat het leren van en met elkaar centraal. De leerlingen krijgen uitdagende opdrachten uit diverse vakgebieden waarbij de motivatie en betrokkenheid geprikkeld wordt. Ook het omgaan en hanteren van digitale media vinden in dit vak een uitwerking. Daarnaast wordt er schoolbreed gewerkt met Positive Behaviour Support. Een pedagogische aanpak van groep 1 t/m 8 waarbij er wordt gewerkt met het bekrachtigen van positief gedrag van leerlingen.

Door het stimuleren van gewenst gedrag in de klas, op het schoolplein en in de gymzaal middels beloningskaartjes en bijbehorende beloningen, wordt de nadruk gelegd op het gewenste gedrag dat de school wil zien bij de leerlingen.

Violier: “Wij willen u graag te woord staan op onze jaarlijkse Open Dag. Naast de eerder genoemde onderwerpen, zult u ook een vertegenwoordiging vinden van de medezeggenschapsraad (MR), de oudervereniging (OV) en de leerlingenraad. Alle leerkrachten zijn op deze dag aanwezig en staan enthousiast voor u klaar om eventuele vragen te beantwoorden. Graag zien we u op de Violier op 11 maart van 11.00 – 13.00. Natuu

rlijk is iedereen van harte welkom om onze school te bezoeken. Ook opa’s, oma’s, broertjes, zusjes, familieleden of ouders waarvan de kinderen nog 4 jaar moeten worden, zien we graag op deze dag. Mocht u verhinderd zijn, neem dan gerust contact op om op een ander tijdstip onze school te komen bezoeken. De school is te bereiken op telefoonnummer 0475-481719.”

Als u uw zoon/dochter wilt aanmelden op de school, kan dit tijdens de Open Dag of op de aanmelddag op 13 maart van 15.00-17.15 uur of na telefonisch contact.